Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is een bijzondere vorm van coachen waarbij paarden als medecoach worden ingezet: het paard verheldert daarbij jouw (bewuste of onbewuste) innerlijke toestand. Je werkt bij paardencoaching vanaf de grond, gaat niet op het paard zitten en ervaring met paarden is ook niet noodzakelijk. Doel is om inzicht te krijgen in (belemmerende) patronen, spanningen en/of gedragingen door (op jouw manier) contact met het dier te maken.

We doen hierbij een beroep op de natuurlijke eigenschappen: in de oorsprong zijn paarden vluchtdieren en de kudde speelt een belangrijke rol als het gaat om veiligheid en overleven van het individu. Paarden zijn intuïtief heel sterk ontwikkeld en kunnen zeer precies waarnemen, feilloos informatie en veranderingen oppikken vanuit de kudde en hun omgeving. Het zijn intelligente, oordeelloze en sociale wezens: wanneer er iets mis is met een kuddegenoot, dan helpen en ondersteunen ze diegene onvoorwaardelijk. Zo blijft de kudde sterk en wordt veiligheid gediend.

Het mooie is dat paarden op mensen net zo reageren als dat ze op een ander paard zouden doen. Op het moment dat de deelnemer samen met het paard in de paddock staat, vormen ze een minikudde: mocht er bij zijn ‘kuddegenoot’ inderdaad iets aan de hand zijn, dan zal het paard dat direct opmerken en zijn best doen om te helpen.

Zijn reactie wordt zichtbaar door middel van houding, gedrag en lichaamstaal. Ik observeer dit en kan vanuit mijn kennis en ervaring de reacties van het paard vertalen. Mogelijk herken je er iets in of raakt het iets bij je waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten. Paarden zijn bovendien meesters in het overnemen en direct laten afvloeien van spanningen, wat veel verlichting kan geven bij jou als coachee.

Bij paardencoaching zijn vooropgestelde doelen of een gewenst resultaat wat minder aanwezig dan bij ‘gewone’ coaching: in een sessie reageert het paard het sterkst op die aspecten in houding of gedrag bij de coachee die voor ‘de kudde’ op dat moment het meest relevant zijn (voor paarden zijn ‘hoofd’-zaken gewoon niet zo van belang). Dat levert vaak verrassende perspectieven op.

Bij paardencoaching is het hier en nu belangrijk, maar het verleden kan zeker aanwezig zijn. Er wordt ervaringsgericht gewerkt met de werkelijkheid zoals deze zich aan jou voordoet. Ik als paardencoach richt mij hierbij op jouw persoon in totaliteit (ik werk systemisch en met een holistische visie) en begeleid het zelfsturende proces tijdens de sessies.

Vind je het best spannend allemaal? Lees dan ook mijn blog Gezien worden…